Köszöntő

Elnöki köszöntő

Ezúton tájékoztatjuk a város nyilvánosságát, hogy zalaegerszegi polgárok létrehoztuk a TIÉD A VÁROS Egyesületet.

A civil szervezetet 6 tagú elnökség irányítja, tagjai magánszemélyek. Várunk tagkörünkbe, programjainkra minden Zalaegerszegit, aki azonosul törekvéseinkkel.

Az egyesület elsődleges célja a polgárok közügyekben való aktív részvételének elősegítése, egy plurális, kiegyensúlyozott képviselet megvalósítása. Elsősorban a városunk önkormányzati döntéseinek előkészítése, és az érdekérvényesítés kiszélesítése. Az egyesületünk él azokkal a jogszerű lehetőségekkel, amelyekkel jó irányban befolyásolhatjuk a várospolitika alakítását. Ennek kézenfekvő módja, hogy Zalaegerszeg minden választási körzetében képviselőjelölteket állítunk a soron következő önkormányzati választáson, és aktív részvételre mozgósítunk. A széleskörű részvételt kiemelten fontosnak tekintjük.

Az önkormányzat összetételének reprezentáns kialakítása eszközével kívánunk hatást gyakorolni a helyben lakók életét, lehetőségeit befolyásoló döntésekre.

Fontos célnak tekintjük az itt élők tájékozódási lehetőségeinek javítását, ezen belül a korrekt és sokszínű tájékoztatást, a tényszerű okok, lehetőségek megismertetését a város polgáraival. Úgy gondoljuk, hogy ami a városházán, az önkormányzati bizottságokban, de főleg a képviselő testületben történik, az minden zalaegerszegire tartozik, joga van tudni kik, miről, miért döntenek a nevükben, és milyen külső befolyások hatására.

Az egyesület elnökségének az a határozott álláspontja, hogy az eddiginél szélesebb kört szükséges bevonni a döntések előkészítésébe, és egyúttal el kell hárítani azokat a külső befolyásokat, amelyek nem a helyben élők érdekeit hordozzák. Történtek okkal vitatható testületi döntések, és teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi kormánypárti túlsúly néha ellentmondásos helyzetet teremtett, csak időnként sikerül konszenzusos döntésre jutni.

A választási rendszer olyan, amilyent egyetlen pártszövetség alakított át a saját arculatára. Ebben a keretben kell a célokat megvalósítani, de az ellenzéki pártok együttműködési készsége már bíztató előjel, és az egyesület jelöltjei széles támogatottságra esélyesek.
Az indulásnál öt Zalaegerszegen működő ellenzéki párt, és egy országos civil szervezet jelezte, hogy támogatja a céljainkat. Azt tapasztaljuk, hogy sok zalaegerszegi polgár keres kiegyensúlyozottabb várospolitikát, új arcokat az önkormányzásban, ami igazolni látszik a céljainkat.

Konkrét programunk ITT található. A jelöltjeink listája pedig ITT.
A választásokat megelőző kampányban az egyesület számít a helyi sajtó, és médiák munkatársainak, tudósítóinak együttműködésére abban, hogy a választópolgárok kiegyensúlyozott tájékoztatása megvalósuljon. A pártok programjukat csak a jelölteken keresztül tudják érvényesíteni. Mi nem pártprogramot hirdetünk, de fontos keretet adunk az eddig megosztott, egyre szélesedő ellenzéki elképzeléseknek, törekvéseknek.

Zalaegerszeg, 2019.

Hartmann Miklós
a Tiéd a Város Egyesület alapító elnöke