6. Választókerület – Góra Balázs

Bemutatkozás

Góra Balázs 55 éves, politikus. Alapvégzettsége szerint erdész technikus. A pécsi JPTE-n szerzett személyügyi szervezői diplomát.

Több ciklus óta tagja a Zala Megyei Közgyűlésnek, a pénzügyi bizottság tagja. Több éven át vezette 21 település terület-és vidékfejlesztési munkaközösségét, jelenleg az országgyűlés hivatalának alkalmazottja.

Az MSZP megyei ügyvezető alelnöke és a zalaegerszegi szervezet elnöke. 
Önkormányzati képviselőként azért fog dolgozni,hogy a körzet közlekedését javítsa, a Vizslapark szerepét kibővítse, az önkormányzat újra vállaljon szerepet a panelházak szigetelésében, hogy csökkenjenek a lakosok terhei.

Programpontok a 6-os választókerületben

„Világossá tesszük” a Platán sort!
Kivizsgáljuk a közvilágítás állapotát és nyilvánosságra hozzuk az ehhez kapcsolódó dokumentumokat. Megkeressük a lehetőséget a felelősségre vonására és a biztonságos közvilágítás megteremtésére.
Szociálisan érzékeny, a segítségre szorulókon segítő önkormányzatot fogunk teremteni!
Megoldást találunk a Vizsla parki, Platán sori tömbházakban élő „szép korúak” segítésére, napi egyszeri meleg étellel való ellátására.
Javítjuk az utak és járdák állapotát!
Megoldjuk a szinte járhatatlanná vált Ola utca-Platán sor, Kisfaludi út Vizsla parki járdájának teljes felújítását! 5 év alatt a körzet összes járdájának felülvizsgálatát és javítását megoldjuk, ezzel együtt a megkezdett víz-szennyvíz felújításokat befejezzük!
Kivizsgáljuk és megoldjuk a közlekedési problémákat!
Megoldjuk a Gasparich út 5-7-9 lakóinak parkolási problémáit.

Részletes programunk ITT található!

Szavazókörök (Gasparich utca – Vizslaparik út – Platán sor közötti rész)

 • 7. Gasparich utca 16. (Zala Volán Zrt.)
 • 21. Kisfaludy utca 2. (Ady Endre Ált.I. és Gim.)
 • 22. Kisfaludy utca 2. (Ady Endre Ált.I. és Gim.)
 • 23. Mikes Kelemen utca 2/A. (Mikes K. úti Tagóvoda)

6. Választókerület területe

 • Ady Endre utca 34-től
 • Arany János utca 3 – 61/B között a páratlan házszámok
 • Arany János utca 63-tól a páratlan házszámok
 • Arany János utca páros házszámok
 • Batsányi János utca 1 – 13/B között a páratlan házszámok
 • Batsányi János utca 10-től a páros házszámok
 • Batsányi János utca 15-től a páratlan házszámok
 • Batsányi János utca 2 – 8 között a páros házszámok
 • Borbély György utca
 • Botfy Lajos utca
 • Dózsa György utca
 • Flórián utca
 • Gárdonyi Géza utca
 • Gasparich Márk utca 1 – 9 között a páratlan házszámok
 • Gasparich Márk utca 2-től 6/A,B-ig a páros házszámok
 • Göcseji út 5-7 – 31 között a páratlan házszámok
 • Jókai Mór utca
 • Kelemen Imre utca
 • Kerámia utca
 • Lőrinc barát utca 1 – 1/A a páratlan házszámok
 • Lőrinc barát utca 2 – 6 között a páros házszámok
 • Lőrinc barát utca 3-tól a páratlan házszámok
 • Lőrinc barát utca 6/a-tól a páros házszámok
 • Mártírok útja 1 – 61 között a páratlan házszámok
 • Mikes Kelemen utca
 • Pintér Máté utca 1 – 11 között a páratlan házszámok
 • Pintér Máté utca 13-tól a páratlan házszámok
 • Pintér Máté utca páros házszámok
 • Platán sor 1 – 25 között a páratlan házszámok
 • Platán sor 2-4-től 28-ig a páros házszámok
 • Püspöki Grácián utca 1-től 3-ig
 • Püspöki Grácián utca 4-től
 • Síp utca
 • Virág Benedek utca 1-től 8/A-ig
 • Virág Benedek utca 9-től
 • Vizslaparki út