Az Alaptörvénytől a csatornáig

A Tiéd a Város Egyesület zalaegerszegi közössége a velünk együttműködő társadalmi szervezetekkel együtt megdöbbenéssel vettük hírét annak, ami a kormánypárt alapító tagjával, a miniszterelnök egyik legrégibb harcostársával, a Fidesz Európai parlamenti képviselőjével történt az ominózus brüsszeli magánrendezvény kapcsán. Ennek személyes vonatkozásaitól eltekintünk, de társadalmi és politikai következményei nagyon súlyosak, mert árnyékot vetnek közösségünkre, és soha nem látott mélységbe taszítják Magyarország nemzetközi megítélését. 

A Fidesz politikai programjának régóta a központi eleme a keresztény konzervatív ideológia, ezen keresztül szabályozza a családok helyzetét, nyújt nekik támogatást, ennek mentén alkot törvényt az állampolgárok nemi identitásával kapcsolatban, és ezt kívánja kizárólagossá tenni az oktatás – nevelés területén, beleértve a felsőoktatást is. 

A brüsszeli botrányos esemény arra az ellentmondásra mutat rá, hogy az a képviselő, aki például ezeknek a törvényeknek a megfogalmazásában is vezérszerepet játszott, vizet prédikál és bort iszik! Magyarországon hirdeti a keresztény erkölcs szerinti életet, ez alapján igyekszik korlátozni a magyar állampolgárok szabadságát, majd kimegy nyugatra, ahol gátlástalanul él a szabad nyugati demokráciák által nyújtott lehetőségekkel és éli a saját maga által hirdetett eszmerendszernek homlokegyenest ellentmondó életét. 

Az eset olyan hitelességi kérdést vet fel, amely az egész magyar társadalomra nézve sorsdöntő, sőt történelmi jelentőségű. Azt a feltételezést erősíti, hogy a kormánypárt egész politikája hazugságra épül, e hazugság mentén készült a magyar alkotmány, születtek a magyar emberek életét befolyásoló törvények, ez határozza meg külpolitikánkat, s ez alapján helyünket a világban. 

Ma a magyar társadalom megosztottsága és a táborok egymás elleni gyűlölete olyan mély, amilyen talán még sosem volt a magyar történelemben. Ma Magyarország pária Európában. És nem azért, mert mi vagyunk a keresztény Európa utolsó védelmezői. Aki ezt a badarságot elhiszi, az sajnos ugyanolyan áldozata ennek a hazug kormánypárti propagandának, mint a gyűlölködő szekértáborok tagjai. A hazugságra és gyűlöletre épülő propagandának véget kell vetni, el kell utasítani a képmutatás politikáját!

Ennek a mi megítélésünk szerint egyetlen módja van: a szabad és demokratikus választásokon élni kell szavazati jogunkkal, el kell menni választani! Ha eljön az idő, mindenkinek cselekednie kell: dönteni arról, hogy milyen Magyarországon szeretne élni!

A Tiéd a Város Egyesület Elnöksége

Szólj hozzá!