Zalaegerszeg 2020-as költségvetéséről

2020. február 6-án Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a város 2020-as költségvetését.

A Tiéd a Város Önkormányzati Képviselőcsoport tagjai részt vettek a költségvetés vitájában, a szavazáskor tartózkodtak.

Részletesebb beszámoló

A költségvetés elkészítésével kapcsolatban megköszöntük a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját, hiszen a költségvetés elkészítése hatalmas feladat.

A helyi iparűzési adóbevételek valószínűleg alultervezettek, azonban a költségvetés tervezése a közgyűlési többség felelőssége, a konzervatív tervezés indoklását elfogadjuk.

Azt javasoltuk, hogy az esetleges többletbevételeket a klímaváltozás hatásainak enyhítése érdekében Zalaegerszeget is sújtó csapadékvíz elvezetés kezelésére fordítsuk.

Elmondtuk, hogy szeretnénk egyeztetést kezdeményezni az építményadó mértékének csökkentéséről, azonban fontos, hogy ezzel a kérdéssel nem aktuális népszerűséget szeretnénk növelni. Elsődleges szempont a város szempontjából, hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon és a város fenntartható legyen.

A Polgármesteri Kabinet több, mint félmilliárdos kiadási tervezettel szerepel a város 2020-as költségvetésében. A Kabinet költségvetésében igaz, hogy külön soron, de szerepelnek olyan városi vállalatok, amik nem oda valók, pl.: a Zalaegerszegi TV és Rádió működésének támogatása. Keresztes Csaba frakcióvezető elmondta, hogy a Zalaegerszegi TV és Rádió működése nem gazdaságfejlesztési vagy rendezvényekkel kapcsolatos kiadás, sőt nem is városi kommunikációs feladat. Ezen a ponton a költségvetésben is szükséges a politikai függetlenség látszatának a fenntartása.

A költségvetési rendelet tartalmazza, hogy a polgármester “a közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra évente a tárgyévi költségvetés főösszegének legfeljebb 0,5 %-áig”. Ezt javasoltuk kiegészíteni úgy, hogy a polgármester ilyen esetben a soronkövetkező Közgyűlésen számoljon be róla. A módosítást a közgyűlés támogatta.

Azzal kapcsolatban, hogy a TOP-os és egyéb pályázatok előkészítéséhez a Lakásalap forrásait használjuk fel.

A Lakásalap forrásainak felhasználásánál és a költségvetés elfogadásakor a frakciónk tartózkodott.

Szólj hozzá!