Közgyűlés után a Tiéd a Város Frakciója

Góra Balázs és Benke Richárd önkormányzati képviselők közgyűlés utáni sajtótájékoztatót tartottak 2019. december 17-én, Zalaegerszegen.

a Zalaegerszegi Televízó 2019. december 17-i híradójában számolt be a sajtótájékoztatóról

Egyes szociális tárgyú és lakossági támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat arra irányult, hogy a rendkívüli élethelyzetbe jutott, egyéb önkormányzati támogatásban nem részesülő rászorulóknak nyújtson segítséget.

Két módosító javaslattal éltünk:

 1. A nehéz szociális helyzetben lévő, gyermeket nevelő családok körében lakbértámogatás feltétele:
  „a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át.” – A frakció javasolta, hogy ez a szorzó 300% legyen! (28.500,- Ft >> 250%=71. 250,-Ft >>Javaslat: 85.500,- Ft)
  Ezt a hivatal megvizsgálta és mivel ilyen kérelem csupán az elmúlt időszakban 2 db érkezett, illetve jogszabályi akadálya van az értékhatár emelésnek, ezt elutasította.
 2. Települési támogatás és gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelet módosítása
  “A támogatás összege gyermekenként azonos és nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 20%-ánál (5.700Ft), de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum30%-át (8.500,-Ft)”
  A frakció javasolta, hogy ez a szorzó 30% (8.500,-Ft) legyen az alsó határ és 40% (11.400,-Ft) a felső!
  Ezt az önkormányzat befogadta és beépíti a 2020-as költségvetésbe.

Intézményi élelmezés nyersanyag költségeiről szóló önkormányzati rendeletmódosítása

Az előterjesztésben a közétkeztetést végző vállalkozó (Hungast-ZEG Kft) a szerződésben szereplő évenkénti 6,9%-os (ami megegyezik a az előző évi szakmai infláció mértékével!) emeléssel szemben 14,78%-os áremelést kért.
A bizottságok elé került határozati javaslatban 3 alternatíva volt A:10%, B:13%,C:14,7%-os emelés.

A frakció módosító indítványt tett a szerződés beli 6,9%-os emelésre.
Ezt a javaslatot a többség nem támogatta és 10%-os emelést szavaztak meg.

Önkormányzati cégek előzetes üzleti tervének elfogadása napirend

A frakció javasolta, hogy kezdjünk konszenzusos egyeztetést a cégvezetők bérének és prémiumfeltételeinek rendezésére. Kifogásoltuk, hogy egyre több gazdasági társaságot hoz létre az önkormányzat „profiltisztítás” címén, holott ezeket összevonásokkal is meg lehetne oldani!

Fizető parkolók működéséről és igénybevételéről

Az előterjesztés a szolgáltatási díjak emeléséről, illetve egyes utcáknak a fizetőzónába történő bevonásáról, illetve mások kivezetéséről szól.

Fizető övezetbe bevonás:
Kerámia utca és Flórián utca csomópontjában lévő önk. tulajdonú terület

Kivonás:
Mártírok útja 50. számú, 3242 hrsz-ú önk. terület (értékesített ingatlan)

A parkolódíjak átlagosan 8%-kal drágulnak, a bérletárak zömében változatlanok maradnak.

Frakciónk nem támogatta az előterjesztést, a parkolási díjak emelését. Javasoltuk, hogy a jövőben vizsgáljuk meg a parkolófelületek bővítését, illetve esetleges parkolóház építésének lehetőségét.
Szomszédos megyékben azon gondolkodnak, hogyan lehetne részlegesen megoldani az ingyenes parkolás lehetőségét (1-2 óra ingyenes). Zalaegerszeg önkormányzatának is kellene vele foglalkozni (Egerszeg Kártyán kívül is).

Ökováros Program – Zalaegerszeg a klímavédelemért

Rendkívül örülünk ennek a programnak. XXI. századi kihívás, foglalkozni kell vele. Frakciónk minden ilyen jellegű témával kapcsolatban támogatólag lép fel, hiszen ez pártok felett álló, közös ügyünk. A program szakszerű, tételesen bemutatandó, hogy miként képzelik el a várost a jövőben – természetesen a Közgyűlésen is támogattuk az előterjesztést.

Egy felvetésünk volt: légszennyezettség mérő kihelyezése a Dísz térre (Kossuth utca nagy forgalma végett)

Polgármester Úr már a Közgyűlésen jelezte, hogy foglalkoznak vele. Szombaton pedig meg is kaptuk az értesítést, miszerint már „folyamatban van egy általános levegőtisztaság-védelmi mérés, amely a város levegőszennyezettségének átlagos értékét fogja mutatni. A mérések most is zajlanak, az eredmények várhatóan 2020. januárjában fognak rendelkezésünkre állni.

Annak kiértékelése után, amennyiben az adatok ezt indokolják, lesz lehetőségünk a Zala Megyei Kormányhivatalhoz fordulni, hogy a Dísz tér környékére is telepítsenek mérőállomást.”

Zalaegerszeg 15 éves útfejlesztési programja

Rendkívül részletes szakmai program. Frakciónk természetesen támogatta, és kívánjuk, hogy valósuljon is meg, ne csak álom legyen a program.

Azt gondoljuk, hogy vannak olyan alapvető, napi problémák amiket mielőbb orvosolni kell, pl. a reggeli és délutáni dugók, vagy a Sportcsarnok és a csácsi körforgalom közötti torlódások. Szeretnénk az útfejlesztési program időarányos megvalósítását látni.

Szólj hozzá!