Sajtótájékoztató a Kertvárosban, a Kertvárosért

Keresztes Csaba polgármesterjelölt, a 11. választókerület (kertváros dél) önkormányzati képviselőjelöltje és Szabó Katalin, a 10. választókerület (kertváros észak-nyugat, Göcseji utca) önkormányzati képviselőjelöltje programbemutató sajtótájékoztatót tartottak.

Keresztes Csaba:

„Önkormányzati képviselőként rengeteg megoldandó feladat vár ránk és rám a közvilágítás biztonságosabbá tételétől az utak, járdák, terek és parkolók rendbetételéig.
Azonban ezek fontossága mellett szeretném bizonyítani magamnak és mindenkinek, hogy az önkormányzati munka és a közélet szólhat valódi problémák megoldásáról. Szólhat az emberekről.
Lehet ezt emberi módon, egymást meghallgatva, tisztelve és megértve, mégis határozottan és aktívan csinálni.
Képviselőként nem én leszek/ nem mi leszünk a legfontosabb(ak). Mindenki egyformán fontos lesz. Politikai, vallási vagy bármilyen más hovatartozástól függetlenül.
Csodát nem ígérhetek, de azt igen, hogy a következő öt évben együtt tesszük még jobb hellyé Zalaegerszeget és benne a kertvárost.
Változás esetén a 11-es választókerület következő képviselője az egyik legaktívabb képviselő lesz a közgyűlésben.”

Keresztes Csaba a 11. választókerület önkormányzati képviselőjeként:

 • Rendszeres kapcsolatot fog tartani a választókerület lakosságával, folyamatosan egyeztet a településrészi önkormányzatokkal. A megvalósítandó, fontos célok közösen kerülnek meghatározásra.
 • Kiemelten fogja kezelni a zöld területek védelmét, gondozását és lehetőség szerinti bővítését.
 • Nagy gondot fog fordítani az utak, járdák és parkolók állagának megőrzésére. Eléri, hogy a szükséges felületek felújítása a ciklus végére megtörténjen.
 • A lakossági igények alapján kezdeményezi a Bóbita játszótér bővítését kiegészítő szolgáltatásokkal.
 • Tenni fog azért, hogy az Apáczai Művelődési Központ plusz anyagi forrásokhoz jusson azért, hogy több színvonalas szabadidős, közösségi és sportolási lehetőséget nyújthasson a kertvárosiaknak.
 • Szakemberek bevonásával megoldja a parkolási problémákat.
 • Kezdeményezni fogja a kertvárosi termelői piac létrehozását.

Szabó Katalin

Szabó Katalin, aki kisgyermek kora óta a 10-es választókerületben él, önkormányzati képviselőként szintén aktív munkára készül. Olyan képviselője lesz a kertváros észak- nyugati részének és a Göcseji út környékének, akit akár telefonon, akár személyesen elérhetnek az itt élők. Fontosak számára az emberi kapcsolatok, a személyes találkozások.

Szabó Katalin a körzetben élő képviselőként:

 • kiemelten fogja kezelni a zöldterületek, utak, járdák, házak közötti átjárók, lépcsők felújítását, fejlesztését.
 • mivel a város csapadékvíz rendszere jelen állapotában fenntarthatatlan, fontosnak tartja a Göcseji és Átalszegett utcákban a csapadékvíz elvezetésének sürgős megoldását.
 • a lakók biztonságérzetének javítása érdekében kezdeményezi a közvilágítás javítását, térfigyelő kamerák felszerelését. Fontosnak tartja a polgárőr egyesület és a körzeti megbízottak további megbecsülését.
 • indítványozza a Göcseji úti köztemetőben a közlekedő utak méltó módon történő térkövezését, a sírkert közvilágítással és hangosítással való ellátását.
 • lakossági igényeknek megfelelően közbenjár azért, hogy a 8E helyijárat 18 óra után és a hétvégéken is közlekedjen.
 • javasolja egy kertvárosi termelői piac kialakítását.
 • olyan játszóterek, “grundok” kialakítását javasolja, amik a kisgyermekek, kisiskolások és kamaszkorúak igényeit szolgálják.

A Zalaegerszegi Televízió tudósítása:Szólj hozzá!